Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.

- PDFInfo. o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.pdf

- PDFInfo. PKW o upływie terminów związanych z wyborcami niepełnosprawnymi.pdf

- DOCWzór do zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.doc

- PDFRozporządzenie Ministra Admim. i cyfryzacji w spr. przesyłek.pdf

- PDFRozp. Ministra Spr. Wewnętrznych w spr. aktu pelnomocnictwa.pdf

- PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

- PDFZgoda na przyjęcia pełnomocnictwa.pdf

- PDFInfo. PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich.pdf

- PDFInfo. PKW o udziale obywateli UE.pdf

- PDFInfo. PKW o warunkach udziału polskich obywateli w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych na terenia kraju.pdf

 

 

Wersja XML