Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie ustawy o języku migowym

Termin: 17.01.2019, g. 13:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Określenie zakresu działania Komisji.
 2. Propozycje do planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej na 2019 r.
 3. Propozycje zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.
 4. Zmiana Uchwały Nr XXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany.
 5. Porozumienie z Gminą Dobrzeń wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
 6. Sprawy bieżące.
Wersja XML