Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna BIP

Dostęp do archiwalnej wersji BIP (dokumenty do dnia 30.06.2012): kliknij tutaj ►

 

 1. Zarządzenie Nr 179 z 2021 r.
  Data modyfikacji: 26-11-2021 13:58
 2. I etap budowy wiaty przy świetlicy w Kobylnie – Dostawa materiału do wykonania wiaty o dachu dwuspadowym
  Data utworzenia: 25-11-2021 14:49
 3. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2021 r.
  Data modyfikacji: 24-11-2021 13:55
 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łubniany oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – II postępowanie
  Data utworzenia: 23-11-2021 11:07
 5. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 29 października 2021 r. o wydaniuna Spółce Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia p.n. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole-Kluczbork w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, LOT A - Linia Kolejowa Nr 301 Opole Główne - Namysłów od km 2.434 do km 18.855
  Data modyfikacji: 23-11-2021 09:18
 6. XXXV sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 30.11.2021 r.
  Data utworzenia: 22-11-2021 17:07
 7. XXVI posiedzenie Komisji Samorządowej - 25.11.2021 r. (wspólnie z Komisją Orgqanizacyjno - Finansową) (zmiana terminu: 26.11.2021 r. godz. 8:30)
  Data modyfikacji: 22-11-2021 14:16
 8. XXX posiedzenie Komisji Organizacyjno - Finansowej - 25.11.2021 r. (wspólnie z Komisją Samorządową) (zmiana terminu: 26.11.2021 r. godz. 8:30)
  Data modyfikacji: 22-11-2021 14:13
 9. Postanowienie w sprawie przedłużenia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża BIADACZ” w wariancie I
  Data modyfikacji: 18-11-2021 15:03
 10. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Łubniany - rozstrzygnięcie
  Data utworzenia: 18-11-2021 14:50
Wersja XML