Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna BIP

Dostęp do archiwalnej wersji BIP (dokumenty do dnia 30.06.2012): kliknij tutaj ►

 

 1. Zarządzenia Wójta 2021 r.
  Data modyfikacji: 22-09-2021 14:52
 2. Zarządzenie Nr 132 z 2021 r
  Data modyfikacji: 22-09-2021 14:52
 3. Zakup drewna konstrukcyjnego na wykonanie wiaty wolnostojącej w Biadaczu przy ul. Szerokiej 36
  Data utworzenia: 22-09-2021 11:33
 4. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 13 września 2021 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie Spółkce Akcyjnej Polskie Linie Kolejowe pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia p.n. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole-Kluczbork w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, LOT A - Linia Kolejowa Nr 301 Opole Główne - Namysłów od km 2.434 do km 18.855
  Data modyfikacji: 21-09-2021 07:11
 5. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr GL.ZUZ.3.4210.190.2021.RL w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych związanych z „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”
  Data modyfikacji: 20-09-2021 16:45
 6. XXXIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 28.09.2021 r.
  Data utworzenia: 20-09-2021 16:20
 7. Zarządzenie Nr 135 z 2021 r.
  Data modyfikacji: 20-09-2021 16:18
 8. Sukcesywna dostawa opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Łubniany w sezonie grzewczym 2021/2022 - II postępowanie
  Data utworzenia: 20-09-2021 09:52
 9. XVIII posiedzenie Komisji Oświatowej - 24.09.2021 r. (wspólnie z Komisją Samorządową oraz Organizacyjno - Finansową)
  Data utworzenia: 17-09-2021 12:21
 10. XXIV posiedzenie Komisji Samorządowej - 24.09.2021 r. (wspólnie z Komisją Oświatową oraz Organizacyjno - Finansową)
  Data utworzenia: 17-09-2021 12:20
Wersja XML